Firmy a instituce

Domovský region: Celá ČR (změnit)

Regiony

Celá ČR
Hlavní město Praha • Jihočeský kraj (1) • Jihomoravský kraj • Karlovarský kraj • Královéhradecký kraj • Liberecký kraj • Moravskoslezský kraj • Olomoucký kraj (1) • Pardubický kraj • Plzeňský kraj • Středočeský kraj • Ústecký kraj • Vysočina • Zlínský kraj (14)

Kategorie

REKLAMA

Záznamy v kategorii Cestovní ruch, ubytování, stravování » Města, obce, místa

Všechny regiony • Cestovní ruch, ubytování, stravování » Města, obce, místa

Bánov

Bánov

Bánov

Obec Bánov leží v malé kotlince v podhůří Bílých karpat asi 7km od Uherského Brodu směrem k česko-slovenské hranici. Obcí prochází hlavní silnice E50 z Brna na Slovensko. Podle posledního sčítání lidu žije v Bánově 2100 obyvatel. Bánov, který byl Maxmiliánem II. povýšen na městečko, má velmi bohatou historii.Arche­o...

www.banov.cz

Bojkovice

Bojkovice

Město Bojkovice leží ve východní části bývalého okresu Uherské Hradiště v blízkosti státní hranice se Slovenskem v podhůří Bílých Karpat. Rozkládá se v údolí řeky Olšavy u jejího soutoku s řekou Koménkou v nadmořské výšce 301 m n. m. Prochází jím krajská silnice II/495, která spojuje Uherský Brod se Slavičínem a ...

www.bojkovice.cz
Březová

Březová

Březová

O obci Obec Březová se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy, na úpatí Velkého Lopeníku. Osada Březová byla založena pravděpodobně ve 14. století, první zmínky o její existenci pochází z roku 1325, první písemná zpráva pak z r. 1351. Dominantou obce je chrám sv. Cyrila a Metoděje, který je chráněnou pamá...

www.brezova.cz
Bystřice pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem

Obec se nachází jihovýchodně od Uherského Brodu v podhůří Bílých Karpat, v nadmořské výšce 365 metrů. Je rozložena v úvalu řeky Bystřičky. Nejstarší písemné záznamy sahají do roku 1374, kdy však byla osada ještě součástí sousedního Bánova a od roku 1405 je, spolu s tvrzí Ordějov, samostatnou obcí. Na celkové rozloze...

www.bystricepodlopenikem.cz
Dolní Němčí

Dolní Němčí

Dolní Němčí

Dolní Němčí je kvetoucí obcí na Moravském Slovácku s téměř 3.000 obyvateli, která leží 17 km jihovýchodně od Uherského Hradiště a 9 km jižně od Uherského Brodu. Velká většina obyvatel bydlí v rodinných domcích. V posledních desetiletích zde byla vybudována všechna veřejně prospěšná zařízení jako kanalizace, vodovo...

www.dolni-nemci.cz

Doudleby

Doudleby

Drslavice

Drslavice

Drslavice

Území obce Drslavice se nachází na jihozápadním okraji Vizovických vrchů, v mírně zvlněné krajině podél toku řeky Olšavy asi 5 km západně od Uherského Brodu. Historie První zmínka o obci pochází z roku 1373, ale archeologické nálezy prokázaly osídlení už v době bronzové. Před rokem 1463 koupil Drslavice Jan z Cim...

www.drslavice.cz
Horní Němčí

Horní Němčí

Horní Němčí

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy, na úpatí Velké Javořiny. Osada Němčí byla založena pravděpodobně v polovině 13. století, první písemný doklad její existenci je z roku 1261. V současnosti má obec 850 obyvatel a nachází se v ní více než 380 rodinných domů. Dominantou obce je kostel ...

www.horninemci.cz

Hostětín

Hostětín

Obec Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat v údolí potoka Kolelač. Žije zde přibližně 240 obyvatel. Svou proslulost obec získala díky realizaci velkého množství projektů, založených na využívání místních zdrojů a technologií šetrných k životnímu prostředí. Funguje zde kořenová čistírna odpadních vod a většinu domů v...

www.hostetin.cz
Hradčovice

Hradčovice

687 33 Hradcovice

Obec Hradčovice, ležící v Poolšaví, vznikla na jedné z křižovatek starých obchodních a vojenských cest, směřujících do Čech, Slezska a Uher. Počátky sahají do 11. století a patří mezi nejstarší historicky známé vesnice okresu Uherské Hradiště. Předchůdcem obce bylo snad velkomoravské hradiště Bolegradica. Není prot...

www.hradcovice.cz
Korytná

Korytná

Korytná

Podjavořinská obec Korytná leží uvnitř Bílých Karpat, které byly v roce 1980 vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Obec leží v krásném údolí - "korytě" a dotýká se potoka Korytnice, který se v Uherském Brodě vlévá do Olšavy. Celé katastrální území obce tvoří kotlinu ohraničenou dvěma údolími a předělenou h...

www.korytna.cz
Lopeník

Lopeník

Lopeník

Moravské Kopanice jsou velmi specifickou oblastí na pomezí mezi Moravou a Slovenskem. Leží při východní hranici slováckého regionu v Lopenické hornatině Bílých Karpat. Tvoří ji pět obcí - Starý Hrozenkov a vesnice s rozptýleným osídlením Žítková, Lopeník, Vyškovec a Vápenice. Přicházeli sem Valaši, Rusíni, Slováci,...

www.obec-lopenik.cz

Náklo-Mezice

Náklo-Mezice

Nezdenice

Nezdenice

Nezdenice

Obec se nachází východně od Uherského Brodu po obou stranách řeky Olšavy. Rozkládá se na 835 ha a obývá ji cca 800 obyvatel. První historická zpráva pochází z roku 1374, Zdejší Římsko-katolická fara je zmiňována již v roce 1392. Na přelomu 16. a 17. století zde působili Čeští bratři. Farníkům z Nezdenic a blízkých ...

www.nezdenice.cz
Nivnice

Nivnice

Nivnice

Nivnice leží jižně od Uherského Brodu, bývalého královského města. Rozprostírá se na rovině, obklopené ze tří stran mírnými návršími. Ta na jižní straně přecházejí na úbočí Bílých Karpat, s nejvyšším hřebenem Javořinou (970 m.n.m.) a na východní straně Velkým Lopeníkem (912 m.n.m). Tato pohoří tvoří současně hranici...

www.nivnice.cz
Pašovice

Pašovice

Pašovice

Tato Boží muka, zde v Pašovicích nazývaná od nepaměti „kaplička“, byla postavena někdy kolem roku 1750. Bližší údaj o její stavbě není znám. Poprvé je o ní zmínka v Pamětní knize Pašovic, vedené od r. 1792. V této knize je napsáno: „Kaplička nad dědinů jest popravjaná v roku 1800. Byl při ní zedník Šimon Běhůnek pr...

www.pasovice.cz
Starý Hrozenkov

Starý Hrozenkov

Starý Hrozenkov

Za první přímou písemnou zmínku o existenci obce považujeme výčet obcí, které patřily k majetku vizovického kláštera Smilheim z roku 1261, který založil Smil ze Střílek. Ve stejném roce, v roce 1261, totiž část území, zvané Vysoká Lhota u potoka Hrozinkova až po hranici vsi Drítomá, věnoval tomuto klášteru král žel...

www.staryhrozenkov.cz

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Z hlediska morfologie město tvoří územní rovinu, kterou ...

www.mesto-uh.cz

Záhorovice

Záhorovice

Valy - tak je označován kopec nad obcí. Dříve střežil její bezpečnost, ale nyní se mu nepřikládá příliš velká důležitost. V minulosti se lidé domnívali, že je pod ním ukryt poklad nesmírné ceny, ovšem spíše než zlato se nacházejí cenné druhy vyvřelých hornin. Je to především andezit. Kromě toho se zde našly i vzácné...

www.zahorovice.cz

Žítková

Žítková

Obec Žítková se řadí mezi kopaničářské obce, patřící do uherskohradišťského regionu. V obci bydlí 207 obyvatel na výměře 610 ha. Východní hranice katastru sousedí se Slovenskou republikou. Etnograficky se nachází ve východní části Slovácka, které bývá označováno jako Moravské Kopanice. Leží severovýchodně od Staréh...

www.zitkova.cz
1 - 24
(24 celkem)