Firmy a instituce

Pašovice

Tato Boží muka, zde v Pašovicích nazývaná od nepaměti „kaplička“, byla postavena někdy kolem roku 1750. Bližší údaj o její stavbě není znám. Poprvé je o ní zmínka v Pamětní knize Pašovic, vedené od r. 1792. V této knize je napsáno:
„Kaplička nad dědinů jest popravjaná v roku 1800. Byl při ní zedník Šimon Běhůnek prakšický. Platilo se mu každý den 1 zl 30 kr. Malíř jej maloval nejaký Karel, prakšickej švejcarky švagr. Dalo se mu od toho 7 zlatých. Byl tehdy pudmistr Štěpán Syrovátka, fojt Francek Gajdůšek“.
V téže pamětní knize je i další zápis o kapličce:
„Dne 26. srpna 1838 v času pudmistra Tomáše Gajdůška, fojta Jakuba Buráně, ouřadních Frant. Doležálka, Jozefa Šišky, Jiřího Fantury a Tomáše Zemánka prodala obec na půlsedmo sáhy zdélky místo na chalůpku Janovi Fanturovy ne za peníze, nýbrž aby tento obecní kapličku na své outraty až z výšky 7 zl. stříbra zeď, kalandr a obraz opravil, s tím doložením, že to co opravil, s tím doložením, že co toto přes 7 zl. konv. měny koštovat bude, jemu obec ty výšící peníze v hotově navrátí. To místo na tu chalupu se prodalo pod chalupů Tomáše Juráka Nr. 47 a na tuto novou chalupu Fanturovi se dalo Nr. 49.“
Další oprava kapličky byla provedena na podzim 1986 za předsedy MNV v Prakšicích Jos. Gajdůška a předsedy OV v Pašovicích Jos. Chmely. Opravu provedl zedník Jos. Kaňa č. 211 s brigádnickou pomocí. Finanční prostředky ve výši 10 tisíc Kč poskytl odbor kultury ONV v Uh. Hradišti.
Stavba je kulturní památkou.

Adresa


Pašovice

Mapa

zvětšit mapu

Upozornit na zápis emailem

Pomocí této služby můžete upozornit své známé na tento zápis.

- opište Kód k opsání

zavřít formulář

Upozornit na chybné, neúplné či nevhodné údaje

Poslední aktualizace: 20. 1. 2010, 11:30

- opište Kód k opsání

zavřít formulář