V souvislosti s poskytováním služeb, zakázkovou výrobou a prodejem zboží může společnost Služebník s.r.o., IČO 29242096, se sídlem Mariánské nám. 63, Uherský Brod (dále „společnost Služebník“) zpracovávat některé osobní údaje zákazníků, zájemců o služby a zboží, návštěvníků prodejny společnosti Služebník a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Služebník (dále „zákazník“).

Společnost Služebník zpracovává tyto osobní údaje:

Z důvodu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů potřebuje společnost Služebník fakturační údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let.

Z důvodu plnění objednávky zpracovává společnost Služebník údaje potřebné pro její realizaci (záleží na konkrétní objednávce) a údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon, bankovní spojení, podpis) a údaje o komunikaci mezi společností Služebník a zákazníkem. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let.

Z důvodu opakované výroby objednávek zpracovává společnost Služebník údaje potřebné pro její realizaci (záleží na konkrétní objednávce). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let.

Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovává společnost Služebník na základě § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb. údaje objednaného produktu (záleží na konkrétní objednávce) a údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon). Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od nákupu. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odhlásit následujícími způsoby
- prostřednictvím emailu na emailovou adresu: obchod@sluzebnik.cz,
- prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Služebník s.r.o., Mariánské  nám. 63, 688 01 Uherský Brod,
- prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého emailu s obchodními informacemi zaslaného společností Služebník.

Pro optimalizaci internetových stránek zpracovává společnost Služebník osobní údaje technického charakteru (IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému). Tyto údaje se zpracovávají po dobu 1 měsíce.

Zpracování osobních údajů pro společnost Služebník provádějí zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých zpracovatelských operací, které nemůže společnost Služebník zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů

Facebook Ireland Ltd. - aplikace Facebook pixel,
Google LLC – aplikace Google Analytics,
Geis Parcel CZ s.r.o. – přepravní služba,
Česká pošta, s.p. – přepravní služba,
SmartSelling a.s. – aplikace pro zasílání obchodních sdělení,
UB ALUmat s.r.o. – vedení účetnictví.
Se všemi zpracovateli má společnost Služebník uzavřeny řádné zpracovatelské smlouvy.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo
požadovat po společnosti Služebník informaci, které osobní údaje zpracovává,
požadovat po společnosti Služebník vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u společnosti Služebník přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po společnosti Služebník výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost Služebník nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady informují o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jsou platné od 25.5.2018.